Tümer
Prof. Dr.
Tümer TÜRKBAY
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
İletişim Bilgileri:
Prof. Dr. Tümer TÜRKBAY

 • Lisans: GATA Tıp Fakültesi (1992)
 • İhtisas: GATA, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı (1994-1999)
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatri Profesörlük Unvanı: GATA (2011)

 

 • Dr. Tümer Türkbay 1968 yılında Elazığ’da doğdu. 1985 yılında Elazığ Lisesi’nden mezun olarak GATA Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimine başladı.
 • 1992 yılında Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 2 yıllık Kıta Tabipliği hizmetini KKTC’de yaptı. 1994 yılında GATA Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı’nda Uzmanlık Eğitimine başladı ve 1999 yılında Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı oldu.
 • 1999 yılında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent oldu ve 2011 yılında Profesörlüğe atandı.
 • Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Tümer Türkbay, çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre, konferans ve sempozyuma moderatör, panelist, konuşmacı veya oturum başkanı olarak katılmış, ayrıca bu toplantılarda bilimsel bildiriler sunmuştur. Science Citation Index Expanded veya diğer uluslararası indekslerce taranan bilimsel dergilerde yayınlanan 21 makalesi ve ulusal tıp dergilerinde yayınlanan 37 makalesi mevcuttur. Ayrıca çocuk ve ergen ruh sağlığı temel kitaplarında ortak editörlük ve bölüm yazarlığı yapmıştır.

 

 • Türk Tabipler Birliği Ankara Tabip Odası
 • Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Karşı Gelme-Karşıt Olma Bozukluğu (İnatlaşma, Zıtlaşma sorunları)
 • Davranış sorunları
 • Otizm Spektrum Bozuklukları (Yaygın Gelişimsel Bozukluklar)
 • Bilişsel Güçlükler (Zihinsel Yetersizlikler)
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu (Disleksi, Karma), Ders Başarısızlıkları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluklar (Takıntı ve zorlantılar, trikotillomani)
 • Kaygı Bozuklukları (Ayrılık kaygısı bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, panik bozukluğu, seçici konuşmazlık, özgül fobiler)
 • Duygudurum bozuklukları (Depresyon)
 • Tik Bozuklukları
 • Gelişim Gerilikleri
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları (Konuşma Gecikmesi, Kekemelik)
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Dışa Atım Bozuklukları (Alt ıslatma, Gayta Kaçırma)
 • Aile-Çocuk İletişim Güçlük ve Yetersizlikleri
 • Sosyalleşme Güçlükleri, Kaçınganlık
 • Psikotik Bozukluklar
 • Uyum Bozuklukları

 Doktorumuzu Değerlendirin