Çocuk Cerrahisi

shape 
icon
 

Çocuk Cerrahisi


Çocuk cerrahisi bilim dalı; çocuklarda cerrahi girişim gerektiren hastalıkların tanısı, ameliyat öncesi, ameliyat süreci ve ameliyat sonrası dönemleriyle ilgileniyor. Dünyaya gelmelerini takiben başlayıp, 18 yaşına varana dek çocuk hastalara meydana getirilen cerrahi müdahaleler; ancak hastalığı iyileştirmeye odaklı olmayıp, bununla beraber evlatların ruhsal gelişimini de koruma amacı taşıyor.


Çocuk cerrahisi ile erişkin cerrahisi arasındaki farkın temelinde, fiziksel ve ruhsal farklılık yer alıyor. Yenidoğanlarda hormonal düzen yeni başladığından, metabolizmaları farklılık gösteriyor. Bağışıklık sistemleri hemen hemen yeterince kuvvetli olmadığı için enfeksiyonlara karşı dirençleri düşük oluyor. Çocukların hücre yenilenme hızı erişkinlere gore daha yüksek olduğu için, ameliyatlardan ve travmalardan sonraki iyileşme süreleri daha kısa sürüyor. Çocuk cerrahisinin uygulamaları; yenidoğan ünitesi, yoğun bakım, görüntüleme, travma, çocuk ürolojisi ve onkoloji gibi birçok farklı bölüm ile koordineli biçimde, multidisipliner çalışmayı icap ediyor.



Çocuk Cerrahisi Tarafından Tedavi Edilen Hastalıklar


Randevu Saatleri

 • Pazartesi
   8:30 –17:30  
 • Salı
  8:30 –17:30 
 • Çarşamba
  8:30 –17:30 
 • Perşembe
  8:30 –17:30 
 • Cuma
  8:30 –17:30 
 • Cumartesi
  8:30 –16:00 
 • Pazar
  Sadece Acil
İletişim
0850 888 54 33




 


– Doğumsal anomaliler,
– Kasık, karın ve göbekte görülen fıtıklar, hidrosel,
– Testislerin ikisinin veya bir tanesinin torbaya inmemesi,
– İdrar deliğinin yerinde olmaması,
– Sünnet derisinin yapışık olması,
– Göğüs kafesindeki şekil bozuklukları,
– Vücudun birçok yerinde görülebilen, kırmızı renkli, hemanjiyom ve lenfanjiyom adı verilen iyi huylu tümörler,
– İç organlarda görülebilen kitle ile ortaya çıkan ve çocukluk çağına özgü, iyi ve kötü huylu tümörler,
– Doğumdan önce ya da sonra ortaya çıkabilen çeşitli karın içi iltihaplı hastalıklar,
– Apandisit başta olmak üzere doğumsal ya da sonradan ortaya çıkabilen karın ağrılarının tamamı,
– Düşme, çarpma, yanık, yaralanma, yabancı cisim yutma gibi kazalar nedeniyle yapılan acil ve sonrası müdahaleler,
– Guatr cerrahisi,
– Hemoroid, anal fissür, anal apse,
– Kabızlık,
– Megakolon (kalın bağırsağın aşırı genişlemesi),
– Bağırsak düğümlenmesi,
– Bağırsak tıkanıklığı,
– İntestinalatrezi (ince bağırsak atrezisi),
– Mezenter kisti,
– Yenidoğanda safra atrezisi (biliyeratrezi),
– Kısa bağırsak sendromu,
– Nekrotizanenterokolit,
– Hirschsprung hastalığı,
– Böbrek kistleri, apseleri ve tümörleri,
– Karaciğer ve safra yolları kistleri, apseleri ve tümörleri,
– Pankreas kistleri, apseleri ve tümörleri,
– Akciğer kistleri, apseleri ve tümörleri,
– Yumurtalık kistleri, apseleri ve tümörleri,
– Böbrek üstü bezinde görülen tümörler,
– Anüs darlığı,
– Anüsün önde olması,
– Üriner sistem bozuklukları, idrar reflüsü, hipospadias, epispadias,
– Cinsiyet gelişim kusurları,
– Mesanenin dışarıda olması,
– Gastroşizis ve omfalosel gibi karın organlarının dışarıda olması,
– Doğumsal diyafram hernisi,
– Boyun bölgesinde oluşan eğrilik ve kitleler,
– Sürekli olarak idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan idrar yolu ve böbrek hastalıkları,
– Doğumdan itibaren ortaya çıkan nefes darlığı, kaka yapamama, kanlı kaka, kaka kaçırma, idrar kaçırma, idrar yapamama sorunları,
– İnce bağırsağın, kalın bağırsağın ya da yemek borusunun tıkalı olması,
– Mide borusu ya da bağırsaklarda oluşan tıkanmaları,
– Gastroözefajial reflüye bağlı kusmalar,
– Göbek granülomu,
– Solunum ve sindirim yollarına kaçan yabancı cisimlerin ve kimyasal maddelerin çıkarılması ve tedavisi,
– Biyopsi,
– İç organların endoskopik görüntülenmesi.