Sina
Uzm. Dr.
Sina ALİ
Kardiyoloji
İletişim Bilgileri:
Uzm. Dr. Sina ALİ

 • 1962 / Tebriz

 

 • Doktora Eğitimi:   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
 • Lisans Eğitimi:      Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Lise Eğitimi:         Tebriz Taleghani Lisesi
 • Ortaokul Eğitimi:  İlhıcı
 • İlkokul Eğitimi:     İlhıcı

 • 2009: Afganistan- Kabil Özel Keisha Hastanesi, Kardiyoloji Uzmanı
 • 2010: Silifke Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Uzmanı
 • 2010-2016: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Uzmanı
 • 2016-2018: Özel Etimed Hastanesi, Kardiyoloji Uzmanı
 • 2018-...      : Özel A Life Hospital, Kardiyoloji Uzmanı
 • Transtorasik ve Transözefageal Ekokardiyografi: Mitral kapak skalop ve ASD rimleri değerlendirilme düzeyinde
 • Perkütan Koroner Girişim:Sol Ana Koroner ve Bifurkasyon Lezyonlara girişim deneyimi
 • Perkütan Transkateter Mitral Balon Valvüloplasti
 • Perkütan Atrial Septal Defekt Kapama
 • Renal Arter Denervasyonu: İkinci Operatör olarak 30 dan fazla vaka
 • Renal Arter Stentleme: Primer operatör olarak 40 tan fazla vaka
 • Karotis Arter Stentleme: Proksimal ve Distal koruma cihazıyla ikinci operatör olarak 50 den fazla vaka
 • Perifer Vasküler Girişim
 • CRT, ICD ve Pacemaker İmplantasyonu
 • Mitral Yetmezliğinde Mitraklip Tedavisi (MitraClip) İkinci Operatör olarak 100 den fazla vaka
 • Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (CoreValve) (TAVI) İkinci Operatör olarak 100 den fazla vaka
 • Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (Symetis ACURATE neo ) (TAVI) İkinci Operatör Olarak 80 den fazla vaka

 

 • Renal Denervasyon Sertifikası, Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Perkütan Mitral Kapak Tamiri (Ameliyatsız) Brüksel, Belçika 2012
 • TAVI Training Sertifikası, Berlin- Almanya 2013 (CoreValve) (Ameliyatsız Aort Kapak Değişimi)
 • Certificate Of Completion Of Symetis Training and Qualification Plan, Hamburg- Almanya 2015 (TAVI, Symetis)
 • (Ameliyatsız Aort Kapak Değişimi)
 • Pacemaker Principles In Clinical Practice Course İstanbul- Türkiye 2016 (Medtronic)

 • Ankara Tabip Odası
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği

Uluslararası Kardiyoloji Kongresi 2012
 1. Düşük oranda kalıcı pacemaker gereksinimi sağlayabilen CoreValve uygulama tekniği: Pacemaker eşliğinde yüksek seviyeli implantasyon.
Bilge M,  Alemdar R, Saatçi Yaşar A, Tolunay H, Ali S, Kurmuş Ö, Erayman A,   Han Efe T, Aslan T, Köseoğlu C,  Duran B, Akdi A, Erdoğan M.
 1. Perkütan girişimlerde femoral arterde geniş introducer sheat kullanılan hastalarda (TAVI ve diğer) çift proglide ile giriş yerinin kapatılması.
Bilge M, Ali S, Alemdar R, Tolunay H, Saatçi Yaşar A, Han Efe T, Kurmuş Ö, Erayman A, Duran B, Aslan T, Akdi A, Erdoğan M, Köseoğlu C.
 
Submission Type: Challenging Case,  TCT-2013 – San Francisco
 • Successful Percutaneous Mitral Valve Repair with the MitraClip System of Acute Mitral Regurgitation due to Papillary Muscle Rupture as Complication of Acute Myocardial Infarction. (First case in literature) Bilge M, Ali S, Alemdar R, Yasar AS  Presenter: Sina Ali
İnvazif Kardiyoloji Kongresi 2014
 1. Başarısız Koroner Sinüs Anüloplasti (Carillon) Uygulaması Sonrası İleri Derecede Semptomatik Mitral Yetersizliği Olan Bir Hastada İABP Desteği Altında Başarılı MitraClip Uygulaması.
 2. Bilateral Kalsifiye Ciddi İnternal Karotis Arter Hastalığı ve Üç Damar Koroner Arter Hastalığı Olan Bir Hastada Sağ Karotis İnterna’ da Predilatasyona Bağlı Olarak Gelişen Karotis Arter Perforasyonu: Literatürdeki İlk Olgu
 3. Daha Önceden ST Elevasyonlu Miyokardiyal İnfarktüs Nedeniyle Suboptimal Olarak Stentlenmiş Bir Hastada  LMCA dan LAD’ ye Uzanan  Tek Stent İmplantasyonu  İle Trifurkasyon İşlemi.
Uluslararası Kardiyoloji Kongresi- 2014
 1. Bovine Tip Arkus Aortaya Sahip Bilateral Karotis Arter Darlığı Olan Bir Olguda Brakiyal Arter Yolu İle Proksimal Blokaj Sistemi 9F Mo.Ma Kullanılarak Yapılan Sol İn ernal Karotis Arter Stentleme İşlemi. 
 2. Bilge M, Alemdar R,  Ali S, Alsancak Y, Aslan T, Köseoğlu C, Duran B, Erdoğan M, Çolak B, Sivri S, Duran M, Uysal M,  Turinay ZŞ, Özçelik F, Süygün H,   Güney M C.
 3. Koroner bifurkasyon lezyonlarının provizyonel stentlenmesinde hapsedilmiş (jailed) pressure wire tekniği; İlk deneyimler.
Bilge M, Alemdar R, Ali S, Yaşar AS, Yakup Alsancak, Kösaoğlu C, Duran Karaduman B, Erdoğan M, Duran M.   
 1. MitraClip İle Yapılan Perkütan Mitral Kapak Tamirinde Meydana Gelebilecek Komplikasyonlar.
Bilge M, Saatçi Yaşar A,  Ali S, Alemdar R, Alsancak Y, Özçelik F, Erdoğan M, Polat M.
 1. CoreValve İle TAVİ Sonrası Aort Yetersizliği.
Bilge M, Ali S, Saatçi Yaşar A,  Can Güney M, Özdemir E, Alemdar R, Alsancak Y,  Duran M, Süygün H,  Şeyma Turinay Z.          
 1. Üç CoreValve Protez Kapak ile Tedavi Edilen Komplike Biküspit Aort Darlığı Olgusu: Literatürdeki İlk Olgu.
   Bilge M, AlemdarR, Ali S, Saatçi Yaşar A, Alsancak Y, Aslan T, Duran B,              
   Köseoğlu C,  Erdoğan M, Çolak B. Uysal M,  Şeyma Turinay Z, Özçelik F,  Süygün
   H,  Duran   M, Sivri S, Can Güney M.            
 1. Barlow Sendromlu Semptomatik Ciddi Mitral Yetersizliği Olan Bir Hastada MitraClip Uygulanımı.
      Bilge M, Alemdar R, Ali S, Alsancak Y,  Çolak B, Erdoğan M, Köseoğlu C,   
      Karaduman Duran B, Aslan T, Sivri S, Duran M, Şeyma Turinay Z, Süygün H,
      Can Güney M, Beyatlı M, Özçelik F, Saatçi Yaşar A.  
 1. İleri Derecede Flail Posteriyor Mitral Leaflet  Nedeniyle Egzantrik Mitral Yetersizliği Olan Bir Hastada Başarılı MitraClip Uygulanımı.
   Bilge M, Alemdar R, Ali S, Saatçi Yaşar A, Alsancak Y, Aslan T, Köseoğlu C,  
   Duran B, Erdoğan M, Çolak B, Duran M, Sivri S,  Şeyma Turinay Z, Uysal M,  
   Süygün H, Özçelik F, Can Güney M.           
 1. Kalp Transplantasyonu İçin Bekleyen Çok Semptomatik, Ciddi Mitral Yetersizliği Olan Bir Hastada Köprüleme Tedavisi Olarak MitraClip.
Bilge M, Ali S, Saatçi Yaşar A,  Alsancak Y, Süygün H, Sivri S, Şeyma Turinay Z, Polat M, Can Güney M.
 1. Ciddi Mitral Yetersizliği ve Koroner Arter Hastalığı Olan Bir Hastada Hibrid Tedavi Olarak MitraClip ve Off-pump Kalp Cerrahisi.
Bilge M, Alsancak Y, Ali S, Saatçi Yaşar A, Alemdar R, Köseoğlu C, Duran Karaduman B,  Özçelik F, Özdemir E, Çolak B,  Sivri S.
 
İnvazif Kardiyoloji Kongresi, Türkiye 2016
 1. Farklı bir sol ana koroner arter perkütan koroner girişimi: LAD ostial aşırı ektazisi ve LMCA distal lezyonu olan bir hastada IVUS eşliğinde perkütan koroner girişim
            Ali S, Alsancak Y, Bilge M
 1. MİTRAL KAPAK PROTEZİ VE AORT DARLIĞI OLAN  BİR HASTADA SYMETİS PROTEZİN EMBOLİZASYONUNUN İKİNCİ SYMETİS  İLE TEDAVİSİ:
  LİTERATÜRDEKİ İLK DENEYİM
            Ali S, Alsancak Y, Bilge M.

Canlı Vaka Sunumu:  İnvazif Kardiyoloji Kongresi 2016- İstanbul,Türkiye

 • CİDDİ AORT DARLIĞI OLAN BİR HASTADA SYMETİS ACURATE NEO TF KAPAK İLE TAVİ İŞLEMİ.
                  Bige M, Ali S.

Uluslararası ve Ulusal Dergiler
 1. Successful percutaneous implantation of Symetis ACURATE neo transcatheter aortic bioprosthesis in a patient with existing mechanical mitral valve.
         Sina Ali, Yakup Alsancak, Mustafa Duran, Mehmet Bilge
         Anatol J Cardiol. 2016 Nov;16(11):E20.
 1. Coronary artery rupture during high-pressure post-dilatation of coronary stent in a heavily calcified lesion of an ectatic right coronary artery
           Sina Ali, Yakup Alsancak, Serkan Sivri, Elcin Ozdemir, Mehmet Bilge
           IJCA2 (2016) 87–89
3.An Extreme Case of CoreValve Bioprosthesis Embolization into the Abdominal Aorta and of the Delivery Catheter Cone into the Right Internal Iliac Artery.
          Alsancak YBilge MAli SDuran MSaatci Yasar A
          J Heart Valve Dis. 2015 Nov;24(6):711-713.
 
4.Predictability and Outcome of Vascular Complications after Transfemoral Transcatheter Aortic Valve Implantation.
                 Uguz E, Gokcimen M, Ali S, Alsancak Y, Bastug S, Ahmet Kasapkara H,  
                 Canyigit M, Hıdıroglu M, Sener E.
                 J Heart Valve Dis. 2016 Mar;25(2):173-181.

5.An extremely rare but possible complication of MitraClip: embolization of clip during follow-up.

  Bilge M, Alsancak Y, Ali S, Duran M, Biçer H.
                Anatol J Cardiol. 2016 Aug;16(8):636-8.
 
                Bilge M, Ali S, Alsancak Y, Yasar AS.
                J Heart Valve Dis. 2015 May;24(3):316-9.
 
                Bilge M, Alsancak Y, Ali S, Yasar AS.
                J Heart Valve Dis. 2015 May;24(3):286-9.
 
                Bilge M, Ali S, Alsancak Y, Saatçi Yaşar A.
                Anatol J Cardiol. 2015 Jun;15(6):503-5.
 
                Alsancak Y, Ali S, Duran M, Saatci Yaşar A, Bilge M.
                Anatol J Cardiol. 2015 May 1;15(5):E13-4.
 
                Bilge M, Ali S, Alemdar R, Yasar AS, Erdogan M.
                EuroIntervention. 2014 Sep;10(5):570-273.
 
 
                Kırbaş Ö, Kurmuş Ö, Köseoğlu C, Duran Karaduman B, Saatçi Yaşar A,   
                Alemdar R, Ali S, Bilge M.
                Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Dec;14(8):728-32.
 
                Bilge M, Alemdar R, Ali S, Saatcı Yaşar A.
                Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Aug;14(5):475-6.
 
                Bilge M, Saatci Yaşar A, Ali S, Alemdar R.
                Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Sep;14(6):549-50.
 
                Bilge M, Saatcı Yaşar A, Alemdar R, Ali S.
                Anadolu Kardiyol Derg. 2014 May;14(3):296-7.
 
                Bilge M, Tolunay H, Yasar AS, Alemdar R, Ali S, Kurmus O.
                J Heart Valve Dis. 2013 Jan;22(1):89-92.
 
             Bilge M, Tolunay H, Kurmuş O, Köseoğlu C, Alemdar R, Ali S.
             Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Feb;12(1):79-80.
 
17.Relation between admission glucose level and st-segment resolusion in STEMI patients
           Kırbas Ö, Kurmus Ö, Ali S, Bilge M. J Clin Anal Med 2016:7(7)

 

 

 

 Doktorumuzu Değerlendirin