Mesut
Op. Dr.
Mesut TÜL
Üroloji
İletişim Bilgileri:
Op. Dr. Mesut TÜL

 • Lise: Ankara Kalaba   Lisesi   (1991-1994)
 • Üniversite: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi      (1994-2000)
 • İhtisas: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği   (2000-2005)

 

 • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği (2000-2005)
 • İzmir İl Jandarma Dispanseri Tabip Asteğmen (2005-2006)
 • Özel Ada Hastanesi Ankara (2006-2008)
 • Özel Veni Vidi Mamak Hastanesi (2008-2009)
 • Özel Lokman Hekim Ankara Hastanesi ( 2009- 2016)
 • Özel Bayrampaşa Kolan Hospital (2016-2017)
 • Üroonkolojik cerrahi, androloji (Penil dorsal ven ligasyonu, PPI) , prostat hastalıkları ve cerrahisi, endoüroloji (kapalı taş ameliyatları, PCNL, RIRS. URS,  LAZER PROSTATEKTOMİ). Pediatrik üroloji ( vur cerrahisi , inmemiş testis vs) ve üriner inkontinans  (Erkek – Kadın sling-TOT) cerrahisi konuları ağırlıklı olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

 

Yapılan  kitap çevirileri:
Operative Urology at the Cleveland Clinic (Türkçesi) ( Güneş kitabevi 2008) Chapter. Böbrek Taş Hastalığı Stevan B. Streem ve J. Stephen Jones. Çeviri: Dr. Mesut Tül ve Dr. Özgür Uğurlu.  S:65
Chapter . Kadavra Donör Nefrektomisinde Cerrahi Teknik  Venkatesh Krishnamurthi . Çeviri: Dr. Mesut Tül ve Dr. Özgür Uğurlu . S: 103
Glenn Ürolojik Cerrahi (6. Baskı) (Güneş kitabevi 2006) Parsiyel Nefrektomi: Çeviri:Dr. Mesut Tül ve Dr. Öztuğ Adsan
Clinical Manuel of Urology ( Güneş kitabevi 2009) chapter. Renal transplantasyon Çeviri: Dr. Mesut Tül s:789
chapter. Seksüel gelişim bozuklukları Çeviri: Dr. Mesut Tül s:827
 

Katıldığı bilimsel aktiviteler:

 • 6. Ankara Üroonkoloji kursu:25-28 Eylül 2003 Antalya

 • Selçuk Üniversitesi 2. Üroloji Günleri 6-7 Eylül 2003 Konya

 • 18.Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya

 • Türk Androloji Derneği Eğitim Toplantısı 25 Aralık 2004 Ankara

 • EAU 7. Central European Meeting 26-27 Ekim 2007 Zagreb

 • Perkütan Renal Cerrahiler Kursu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 02-03 Haziran 2008, İstanbul.

 • 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu 2-6 Şubat 2011 Antakya

 • Fe&Male Endourology 5-6 Eylül 2011 Amsterdam

 • UNİVERSCOPE , Kasım 2011, Palermo. İtalya

 • 10  Uygulamalı Retrograde İntrarenal Cerrahi kursu,  Şubat 2012 Ankara

 • 32. Societe internationale d’urologie (SİU) 30 Eylül-4Ekim 2012 . Fukuoka, Japonya

 • Rusya Üroonkoloji Kongresi , Ekim 2013 Moskova

 • 7. Collegium Urologicum 5-6 Aralık 2014 Prag

 • Uygulamalı Laparaskopi Kursu, Acıbadem Üniversitesi ŞUBAT 2015 İstanbul

 • HOLEP ve Canlı robotik cerrahi kursu KASIM 2015 Venedik,İtalya

Yayınlanmış makaleler:
Yurt içi
10 Yıllık İleal Loop Serimizin Uzun Dönem Takip Sonuçları ve Üreteroileal Anastomoz Teknikleirnin ( Bricker ve Wallace) karşılaştırılması
Öztuğ Adsan, Özgür Uğurlu, Mesut Tül, Murat Koşan, Gürdal İnal, Mesut Çetinkaya Türk Üroloji Dergisi: 31(3): 318-323, 2005
Mesane Tümörlü Hastalarda Bir Tümör Belirleyici Olarak Serum Ca 19-9 Düzeylerinin Analizi
Murat Koşan, Mesut Tül, Özgür Uğurlu, Umut Gönülalan, Bülent Öztürk, Öztuğ Adsan Türk Üroloji Dergisi: 31(3): 342-348, 2005
İleri Evre Prostat Kanserli Hastalarda Androjen Deprivasyon Tedavisinin Kemik Mineral Dansitesine Etkisi
Sertaç Yazıcı, Murat Koşan, Onur Kaygısız, Mesut Tül, Öztuğ Adsan - Türk Geriatri Dergisi: 6(4):124-127, 2003
İnvaziv Mesane Tümörlerinde Preoperatif Bilgisayarlı Tomografi İle Evrelemenin Beş Yıllık Periyodlar Halinde Değerlendirilmesi
Özgür Uğurlu, Mesut Tül, Murat Koşan, Umut Gönülalan, İbrahim Keleş, Öztuğ Adsan - Üroloji Bülteni: 16(4): 152-156, 2005
Çocukluk Çağında Üriner Retansiyonun Nadir Bir Nedeni : Multifokal Kist Hidatik  Mesut Tül, Onur Kaygısız, T.Murat Koşan, Ş. Melih Karabeyoğlu, Öztuğ Adsan - Üroloji Bülteni: 16(1):23-26, 2005
Karbohidrat Antijenlerinin (Ca 19-9, Ca 125, Ca 15-3) Mesane Tümörü Tanısı ve Hastalık Seyrini Belirlemedeki Etkinliği Effıcacy of Carbohydrate Antıgens (Ca 19-9, Ca 125, Ca 15-3) For Dıagnosıs and Prognostıc Factors of Bladder Tumor
Murat KOŞAN, Mesut TÜL, Umut GÖNÜLALAN, Özgür UĞURLU, Gürdal İNAL, Öztuğ ADSAN - Türk Üroloji Dergisi: 34 (2): 155-160, 2008
Prostat Koruyucu Radikal Sistektomiye Aday Hastaları Belirlemede Ameliyat Öncesi  Sistoskopi ve Bilgisayarlı Tomografinin Etkinliği
The Effectıveness of Preoperatıve Cystouretroscopy and  Computerızed tomography to Determıne Candıdates For Prostate  Sparıng Cystectomy
Murat KOŞAN, Mesut TÜL, Özgür UĞURLU, Umut GÖNÜLALAN, Gürdal İNAL, Öztuğ ADSAN - Türk Üroloji Dergisi: 32 (4): 467-471, 2006
Yurt Dışı
An Unusual Cause Of Ureteropelvic Junction Obstruction: A Traveling Bullet Adsan O., Tul M. , Ugurlu O., Kaygisiz O., Kosan M. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. 164(4):329, 2005
A Large Seminal Vesicle Cyst With Contralateral Renal Agenesis Kosan M, Tul M, İnal G, Ugurlu O, Adsan O.
International Urology and Nephrology  Volume 38, Numbers 3-4, 591-592
Value of frozen sections of lymph nodes in pelvic lymphadenectomy in patients with invasive bladder tumor.
Ugurlu O, Adsan O, Tul M, Kosan M, İnal G, Cetinkaya M - Int J Urol. 2006 Jun;13(6):699-702..
Alteration in Contractile Responses in Human Detrusor Smooth Muscle From Stable and Unstable Obstructed Bladders Kosan M, Tul M, Ozturk B, Hafez G, İnal G, Cetinkaya M
Urol İnt. Urol Int 80(2):193-200 (2008)
 Doktorumuzu Değerlendirin