Kalite Politikamız

Özel A Life Hastanesi, insan sağlığını koruma ve geliştirme görevini nitelikli, çağdaş,bilimsel esaslar çerçevesinde yerine getirmeyi en önemli ilke olarak kabul eder.
Birim Çalışmaları
  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder
  • Öz değerlendirmeleri yönetir
  • Saha gözlemi yapar.
  • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır
Güvenlik & Memnuniyet Politikası
Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde gerçekleştirmeyi hedef alır.
Hizmet Politikası
Özel A Life Hastanesi nitelikli sağlık insan gücü, akademik kadro desteği, çağdaş tetkik ve tedavi hizmeti sunacak altyapı için yatırım yapmayı taahhüt eder.