İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı, işletmenin sahip olduğu insan gücünü etkin, verimli ve insanın mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirmektir.
Kurumların sahip oldukları, makine ve teçhizat,  enerji vb. faktörler ancak insan kaynaklarının becerisine dayanarak önem kazanır ve işlerin akışında önemli biçimlendirici olarak rol oynar.

Kurumların hayatta kalabilmeleri ve rekabetçi avantaj kazanabilmeleri, sahip oldukları nitelikli insan kaynaklarına ve bu kaynakları ellerinde tutabilme düzeylerine bağlıdır.
Bu sebepledir ki, insan işletmeler için bir maliyet unsuru değil daha fazla önem verilmesi ve geliştirilmesi gereken bir kaynak olarak değerlendirilmekte ve tüketim değil yatırım harcaması niteliği taşımaktadır.

Kurumumuzda yürütülmekte olan İnsan Kaynakları Programlarının temel amacı, çalışanların nitelik ve yeteneklerini ön plana çıkararak, grup halinde çalışmaya teşvik ederek, kendisi ve işletme için en uygun davranışa yöneltilmesi, en başta eğitim olmak üzere çalışanların katkılarının en üst düzeye çıkarılması, işletmeyle bütünleşmelerinin sağlanması ve memnuniyetlerinin arttırılmasıdır.
 
Özel A Life Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, personel seçme, eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlaması, ödüllendirme, ücretlendirme, işletme kültürünün yerleştirilmesi, çalışanların motivasyonlarının arttırılması, sağlık ve güvenliklerinin sağlanması, yasal haklarının korunması ve çalışanlarına 24 saat psikolojik destek verme işlevlerini yerine getirmektedir.
 • İK Politikamız
  Özel A Life Hastanesi İnsan Kaynakları Politikası, kurum misyon ve vizyonu ile uyumlu, doğru işe doğru insan ilkesi doğrultusunda seçme ve yerleştirme yaparak, çalışanların insani değerlerine saygılı, kişisel uygulamalarda gizlilik, genel uygulamalarda şeffaflık ilkesini benimsemiş, etkin performans yönetim sistemi, eğitim programları ve kariyer planlaması ile çalışanlarının motivasyon ve gelişimini sağlayan, adil, hakkaniyetli bir ücret yönetimi benimseyen, kurum aidiyet yüksek çalışanlar yaratmayı ve bunu sürekli kılmayı hedeflemek anlayışı üzerine kurulmuştur.
 • İş Olanakları
  Özel A Life Hastanesi bünyesinde açılan pozisyonlar için ilan detaylarına bakabilir, web sitemiz aracılığıyla veya İnsan Kaynakları departmanına bizzat başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer aşağıda listelenmiş olan açık pozisyonlarda kendinize uygun bir ilan bulamadıysanız, lütfen “Genel Başvuru” ilanımıza başvurunuz.
 • Açık pozisyonlar
  Özgeçmiş Bilgilerim
  İş Başvurusu
 • Seçme ve Yerleştirme
  Özel A Life Hastanesi’nde yeni personel ihtiyacı olduğunda web sitesi ve/veya gazetelerde iş ilanlarımız yer almaktadır. Bu ilanları takip ederek Özel A Life Hastanesi’nde ki iş olanaklarını öğrenebilir ve açık pozisyonlara başvuruda bulunabilirsiniz. Aday havuzumuzda kurumumuza müracaatı bulunan tüm adayların başvuruları titizlikle incelenmekte ve adaylar bilgi, beceri ve yeteneklerinin uygun olduğu pozisyonlar için değerlendirmeye alınmaktadır. Özgeçmiş taramasında uygun bulunan adaylar, önce İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından görüşmeye alınır ve bu görüşme sonunda uygun görülen adaylar, ilgili birim yöneticileri ile mülakata alınırlar. Yetkinlik temeline dayalı olarak gerçekleştirilen mülakatlarda, adayın yetkinliklerinin yapılacak olan işe uygunluğu ile adayın kurum kültürüne uygunluğu değerlendirilir. Mülakatta başarı gösteren adaylara iş teklifinin yapılması ile seçme ve yerleştirme işlemlerimiz tamamlanmış olur. Tüm başvurular gizlilik esasına sadık kalınarak değerlendirilir.
 • Eğitim Yönetimi
  Belirli aralıklarla, bölüm bazında çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları analiz edilir ve bu analiz doğrultusunda yıllık eğitim planları hazırlanır. Gerek planlanan eğitimler doğrultusunda gerekse acil oluşan ihtiyaçlara binaen yıl boyu tüm çalışanlarımız için mesleki gelişim eğitimleri gerçekleştirilir, eğitim etkinlikleri ölçülür ve geribildirimleri değerlendirilir. Tüm eğitim kayıtlarının takibi Eğitim Koordinatörlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yapılmaktadır. Eğitimlerimiz “Kurum İçi, Kurum Dışı ve Oryantasyon” olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
 • Kurum İçi Eğitimler
  Kurum içi eğitimler kendi içerisinde “zorunlu ve seçmeli eğitimler” olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Zorunlu eğitimler, SKS tarafından zorunlu tutulan, ilgili sağlık çalışanlarının alması gereken mesleki eğitimler ve oryantasyon eğitimlerini kapsamaktadır. Seçmeli eğitimler ise, yöneticiler ya da çalışanlar tarafından önerilen eğitimlerden oluşturmaktadır.
 • Oryantasyon Eğitimleri
  Aramıza yeni katılan ekip üyelerimizin kurum kültürüne uyum sağlayabilmeleri, işe adaptasyonlarının sağlanması ve kariyer gelişimlerini gerçekleştirebilmeleri için gereken insan kaynakları faaliyetleri konusunda bilgilendirmek ve kurumumuza özgü uygulamalar ile bu konulardaki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla 2 ay boyunca süren eğitim sürecidir.
 • Kurum Dışı Eğitimler
  Tüm çalışanlarımızın kişisel ya da mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak seminerler, kongreler ve sertifika programlarına çalışanlarımızın katılım sürecini ifade eder.
 • Performans ve Kariyer Yönetimi
  Çalışanlarımızın yıl içerisinde göstermiş oldukları performanslarını ölçmek, eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve kariyer planlamalarının gerçekleştirmek, ücret yönetimi uygulamalarına veri sağlamak amacı ile çalışanlarımızın performanslarını yetkinlik bazlı, somut ve ölçülebilir kriterlerle değerlendirilir. Çalışanlarımızın ilgi alanları ve eğilimlerini göz önünde bulundurarak başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini hedeflemekteyiz. Bu nedenle, her çalışanımız için üst kademelere kadar tüm yükselme süreçleri açıktır. Bu süreçleri kurumumuz eğitim ve iş başında kazanılan deneyimler ile destekler ve güçlendiririz. Boş olan kadrolar için içimizden uygun yetkinlik ve yeterliliğe sahip çalışanlarımızın değerlendirilmesine öncelik veririz.
 • Ücret Yönetimi ve Sosyal Olanaklar
  Kurumumuzun, kişinin görev tanımı, eğitimi, yabancı dil bilgisi, mesleki deneyimi, yetkinlikleri, sorumluluk düzeyi vb. kriterlerden oluşan bir ücretlendirme skalası mevcuttur. İşe başlayacak her adaya, ücret skalasında hesaplanan ücret iş teklifi esnasında bildirilir.
  Kurumumuzda ücretler, net ücret bazında ve aylık olarak verilmektedir.
  Yıllık ücretli izinlerimiz, İş Kanunu’nda belirtildiği gibi çalışma süresine bağlı olarak belirlenmektedir.
  İhtiyaç halinde kullanabilmeleri için çalışanlarımızın mazeret, evlilik, doğum, süt izni vb. gibi nedenlerle izin hakları vardır.
  Ücretsiz öğle yemeği servisimiz ve vardiyalı çalışanlar için akşam yemeği, sabah kahvaltısı imkânımız mevcuttur.
  Hastanemiz çalışanlarına, belirlenmiş güzergâhlara hizmet veren ücretsiz servis ağımız vardır.
  Ankara dışından ekibimize katılan hemşirelerimiz için lojman imkânımız mevcuttur.
  Çalışanlarımız hastanemiz hizmetlerinden ücretsiz, yakınları ise yakınlık derecelerine göre ücretsiz veya indirimli faydalanabilmektedir.
  Sadece çalışanlarımızın rahatsızlıklarında müdahalede bulunan ve hastalıklarının tedavisinden sorumlu işyeri hekimimiz bulunmaktadır.

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Modern Tıbbın Tüm Yenilikci Teknolojilerini Sağlığınız Için Hizmetinize Sunuyoruz.

En yenilikçi teknolojileri ve ekipmanları kullanarak , modern tıbbın ışığında güvenilir sağlık hizmetleri sunuyoruz.

Hasta memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ve bir sağlık kompleksi mimarisi ile tasarlanmış hastanelerimiz ile hastalarımızın ve yakınlarının komforlarını göz önünde bulundurarak mükemmel hizmet anlayışını hedefliyoruz.

Alanında Uzman yenilikçi tedavi yöntemlerini benimseyen alanlarında çığır açan teknolojileri kullanan Hekim kadrolarımız ile sağlıklı bir hayata destek veriyoruz.