İdari Kadro

  • Genel Müdür:Mehmet KARACA
  • Genel Müdür Yardımcısı:Eyyüp AL
  • Mesul Müdür: Dr. Serdar SARGIN
  • Hemşirelik Hizmetleri Direktörü: Nazmiye YILDIZ
  • Mali Hizmetler Direktörü: Sueda YALÇIN
  • Hasta Hizmetleri Müdürü: Ayfer GÖVSULU