A Life Hospital

Kurumsal

İdari Kadro


Genel Müdür: Dr. Ali ÖZDEMİR
Genel Müdür Yrd: Nazmiye YILDIZ
Genel Müdür Yrd: Pınar AYDIN
İdari Direktör: Mehmet KARACA
Mesul Müdür / Başhekim: Dr. Serdar SARGIN
Ameliyathaneler Koordinatörü: Mahmut POLAT
Muhasebe Müdürü: Sueda TURHAN
Medikal Muhasebe Müdürü: Eyyüp AL
Kalite Yönetim Direktörü:  Volkan ATICI