Hasta Ziyaretçi Politikamız

Hasta ziyareti esnasında dikkat edilecek hususlar;

 • Hasta servislerinde 10.00 -22.00 saatleri arasında ziyaret yapılabilir. Bu saatler hastaların bakım ve uyku zamanları dikkate alınarak düzenlenmiştir. Yoğun bakımlarda ziyaret saatleri bölüme özgü olarak belirlenmiştir. Belirtilen ziyaret saatlerine uyunuz.
 • Hasta ziyaretleri hastanemiz tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak, hastaların huzur ve sükunetini bozacak durumlara sebebiyet vermeyecek şekilde yapılmalıdır.
  Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz.
 • Yoğun bakımlarda ünitelerinde olası bir acil durumda hasta ziyaretine izin verilmemektedir. Servislerde ziyaret süresinin 15 dakikayı aşmamasına ve odada 2 kişiden fazla sayıda ziyaretçi olmamasına dikkat ediniz.
 • Yoğun bakımlarda bölümün ziyaret sürelerine göre hareket edilmelidir. (Her yoğun bakımın girişinde detaylı bilgi yer almaktadır)
 • Hasta ziyaretine 15 yaşından küçük çocukların getirilmesi uygun değildir.
 • Hastanızla ilgili bilgi vermek sadece hekimin yetkisindedir. Diğer çalışanları bilgi almak için zorlamayınız.
 • Yoğun Bakımlardaki hasta ziyaretine cep telefonu ve çanta ile içeri girmek yasaktır.
 • Hastanıza kesinlikle dışarıdan yiyecek getirmeyiniz.
 • Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Ziyaret sırasında enfeksiyon riskini önlemek amacıyla lütfen hasta yatağına oturmayınız. Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmayınız.
 • Ziyaret sırasında hastaya bağlı bulunan ekipmana kesinlikle dokunmayınız.
 • Özellikle yoğun bakımlarda ziyaret öncesi ellerinizi yıkayınız ve dezenfekte ediniz.
 • Grip, nezle vb. bulaşıcı hastalığınız mevcutsa hasta ziyareti yapmayınız.
 • Ziyarete gelirken topraklı çiçek ve vazoya konulmak üzere buket çiçek getirmeyiniz. Bu çiçekler hastanız için enfeksiyon riski taşıdığından hasta servislerine kabul edilmemektedir.
 • Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 • Hastanızın oda kapısında uyarı işaretleri varsa lütfen dikkat ediniz.