Prof. Dr. Mutlu SAĞLAMEğitim ve Uzmanlıklar
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 1989
Radyoloji Uzmanlığı 1995,
Doçent'lik 2003
Profesör'lük 2010

Mesleki Deneyim
Tıbbi İlgi Alanları

Bilimsel yayınları (https://scholar.google.com.tr/citations?user=tOPhi0IAAAAJ&hl=tr) 5063 atıf sayısı almış olup 41 H-indeks değerine sahiptir.