Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 0-18 yaş arası bireylerin gelişimsel, psikolojik, bilişsel, davranış ve sosyal alanlardaki güçlükleri ve rahatsızlıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Çocukluk ve gençlik döneminde var olan nörogelişimsel ve psikiyatrik bozuklukların tanı ve tedavisiyle uğraşır. Bunun yanında okul, aile ve arkadaş ortamlarında yaşanan ilişkisel güçlüklerin çözümlenmesine katkılar sağlar.

Çocuk ve ergenlerin gelişimsel ve psikolojik özellikleri yetişkinlerden farklıdır. Bu dönemde gözlenen psikiyatrik rahatsızlıkların gelişimsel boyutu ön plandadır. Öyle ki psikiyatrik rahatsızlıkların sergilenişi yani belirtileri yetişkinlerden farklılıklar gösterir. Bu nedenle bu yaş grubunun çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı tarafından değerlendirmesi ve tedavisi önemlidir. Çocuk ve ergenlikte psikolojik sorunlara erken müdahale ile erişkinlikte oluşabilecek psikiyatrik rahatsızlıkların riski azalmaktadır.

Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanları tarafından gelişimsel ve psikiyatrik rahatsızlıklara yönelik olarak ilaç tedavisi, psikoterapiler ve eğitsel yaklaşımlar uygulanır.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümüne Hangi Yakınmalar Olduğunda Müracaat Edilir?

 • Dikkat eksikliği, dikkati sürdürememe, dikkatin çabuk çelinmesi, aşırı hareketlilik, dürtüsellik ve sabırsızlık belirtileriyle seyreden Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Yetişkinlerle aşırı zıtlaşma ve karşı gelmenin yoğun olduğu Karşı Gelme-Karşıt Olma Bozukluğu
 • Bilişsel yetersizlikler ve öğrenme güçlükleri (Okul başarısızlıkları, disleksi, zihinsel yetersizlikler)
 • Öfke kontrolünde güçlükler ve saldırgan davranışları kapsayan yıkıcı davranış bozuklukları
 • Dil ve konuşma bozuklukları (Konuşma gecikmesi, kekemelik, sesletim sorunları)
 • Bebeklik ve erken çocukluk döneminde insanlarla ilişki kurmama, göz temasının olmaması, tekrarlayıcı basmakalıp davranışlar ve konuşmanın gecikmesi gibi belirtilerle seyreden Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Obsesif kompulsif bozukluklar (Takıntı ve zorlantılar, saç ve kıl yolma)
 • Kaygı bozuklukları (Ayrılık kaygısı bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, panik bozukluğu, seçici konuşmazlık, özgül fobiler)
 • Depresyon ve iki uçlu duygudurum bozuklukları
 • Tik bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Uyku bozuklukları
 • Dışa atım bozuklukları (Alt ıslatma, gaita kaçırma)
 • Aile-çocuk iletişim güçlük ve yetersizlikleri
 • Sosyalleşme güçlükleri, kaçınganlık
 • Psikotik bozukluklar
 • Uyum bozuklukları
 • Ergenlikte yaşanan iletişimsel güçlükler, çatışmalar ve duygusal karmaşalar
 • Sınav kaygısı
 

Bir Yorum Bırak