Burun Eti ve Tedavisi

NAZAL KONKA :BURUN ETİ
 
Halk arasında burun tıkanıklığı yapan septum deviasyonu, nazal polip, konka hipertrofileri, geniz eti gibi bir çok duruma burun eti tabiri kullanılmaktadır. Ancak esas bahsedilen  her iki burun kavitesi içerisinde anatomik olarak var olan üç adet burun eti  (konka) lar ve bunlara ilişkin patolojilerdir. Konkalar solunan havanın havanın ısıtılıp nemlendirilmesini sağlayarak solunum fonksiyonu düzenlenmesinde  çok önemli rolleri olan yapılardır.
Her iki burun deliğinde üst, orta ve alt olmak üç adet konka vardır. Konkalar kemik ve onu örten yumuşak dokudan oluşmaktadır. Konkalara  ilişkin sorunlar çoğunlukla kemik veya yumuşak dokulardan kaynaklanmaktadır.
 
KONKA PATOLOJİLERİ
 
Klinik olarak en sık karşılaşılan problem burun tıkanıklığına neden olan alt konka hipertrofisi (büyüme) dir. Bu büyüme çoğunlukla konkanın yumuşak doku kısmından kaynaklanmaktadır. Nadirende konkanın kemik kısmı kalın olabilir.  Alt konkalardaki büyüme enfeksiyöz, allerjik, bazı ilaçların kullanımı, gebelik, gibi durumlara bağlı gelişebilir. Burun orta hat kıkırdağı (nazal septum ) eğriliği durumlarında eğriliğin olduğu tarafın karşısında burun pasajında  alt konka büyümeleri gözlenebilmektedir.
Orta konka ile ilgili olarak en sık karşılaşılan anormallik “konka bülloza” adı verilen konkanın kemik yapısının içinde hava olması durumudur. Orta konkanın değişik derecelerdeki pnömatizasyonu olarak tanımlanan konka bülloza genellikle semptom oluşturmamakla birlikte, orta konka bülloza pnömatizasyonun büyüklüğüne göre, nazal septumla olan ilişkisine ve yüzdeki maksiller sinüslerin drenajını etkilemesine göre semptomatik olabilirler. Burun tıkanıklığı, sinüzit, postnazal akıntı, baş ağrısı, koku almada bozukluk  gibi semptomlara neden olabilir. Orta konkanın büllöz olması dışında bazı anatomik varyasyonlarıda (bifid, paradoks orta konka gibi) nadiren klinik semptomların gelişmesine neden olabilir.
Üst konka patolojileri ise çok nadirdir.
Konka patolojileri çoğunlukla ışık altında burun muayenesi veya endoskopik burun muayenesi ile  tanı konulabilinmektedir. Tomografi ile hem konkaların durumu hemde sinüslerin durumu net olarak ortaya konulabilinir.
 
TEDAVİ
 
Alt konka hipertrofilerinde medikal tedaviler birinci sırada yer almaktadır. Öncelikle varsa enfeksiyon  tedavi edilmelidir. Özellikle allerjik kaynaklı olduğu düşünülen alt  konka büyümelerinde kortizon içeren spreyler kullanılmaktadır. Medikal tedaviye yanıt alınamayan olgularda cerrahi müdahale planlanmalıdır.  Mukozanın çıkarıldığı cerrahi prosedürler  tercih edilmemektedir. Mukozanın korunduğu submukozal rezeksiyon  uygulamaları daha doğru yaklaşımlardır. Günümüzde radyo frekans yöntemi ile  mukoza altı dokuların ısıtılılarak fibrosiz oluşturup büzüşmesi sağlanarak konka küçültme işlemi efektif ve pratik bir yöntem olarak sıklıkla uygulanmaktadır. Eğer konka kemik kısmında büyüme varsa mukoza korunarak  sadece kemik kısım çıkarılmaktadır.
Orta konka büyümelerinde ancak semptomatik problemler oluşturuyorsa cerrahi müdahale uygulanır.  Eğer hastada burun tıkanıklığı veya sinüzit gibi herhangi bir şikayete neden olmamış ise  müdahale yapılması önerilmez. Endoskop eşliğinde hem orta konkaya hemde sinüs problemlerine aynı anda müdahale etmek mümkündür. Konka büllozanın tedavisinde cerrahi olarak bir kısmının çıkarılması işlemi uygulanır.