Ne Zaman Erken Ergenlik Tedavisi Başlanmalıdır

Ne Zaman Erken Ergenlik Tedavisi Başlanmalıdır?

Erken ergenlik, kızlarda 8 ve erkeklerde 9 yaşından önce ergenliğin başlaması olarak tanımlanır.

Yüzyılın eğilimi olarak ergenliğin başlaması daha küçük yaşlarda olmaktadır.  Özellikle küçük yaşta başlayan ve hızlı ilerleyen ergenlikler tedavi edilmelidir.

Erken ergenliği olan çocuklarda tedaviye başlama kararı, çocuğun yaşına, ergenliğin ilerleme hızına, boy ve kemik yaşına bağlıdır.

Özellikle küçük yaşta başlayan ve hızlı ilerleyen erken ergenliklerde, Erken Ergenlik Tedavisi daha etkilidir ve tedavinin başarı oranı yüksektir. Bunun aksine çok yavaş ilerleyen ergenliği olan çocuklarda veya normal ergenlik yaşına yakın yaşlarda ergenliği başlayan çocuklarda, Erken Ergenlik tedavisinin yararı azdır.

Örneğin 6 yaşından önce erken ergenliği başlayan kızlarda, tedavi ile erişkin boyu ortalama 9-10 cm artmaktadır. Diğer taraftan 6-8 yaşları arasında tedaviye başlanan kızlarda, erişkin boy kazancı ortalama 4-7 cm olmaktadır. Tedavi başlangıcında kemik yaşı ne kadar ileri ise, erişkin boy kazancı maalesef o derece düşüktür.

Bu nedenlerden dolayı ergenliği başlayan çocuklar, en kısa zamanda kontrol edilmeli ve tedavi başlanmalıdır.