Hamilelikte (Gebelikte) Albumin Düşüklüğü

HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) ALBUMİN DÜŞÜKLÜĞÜ:

Hamilelikte kanda albumin düzeyi gebe olmayan bireylere nazaran daha düşük seyreder. Bunun başlıca sebepleri idrarla albumin atılmasında artış ve hemodilüsyondur (kan hacminde artış). Ayrıca gebelikte böbreklerin albumine geçirgenliği artış gösterir. Gebelik süresince kan albumin düzeyi referans aralıklarına  ulaşabilirsiniz. Belirtilen değerlere kadar düşüş hiçbir mesele olmayan gebeliklerde meydana gelebilir, aşırı kusma, beslenme bozukluğu benzer biçimde durumlarda daha ciddi düşüşler meydana gelebilir.

Normal bir gebelikte günde idrarla 300 mg'a kadar protein atılması düzgüsel kabul edilir. Daha fazla miktarda albumin atılması gerilim yüksekliği ile beraber ise bu duruma preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) ismi verilir.