Boğmaca Hastalığı

Boğmaca, her yaştaki kırılgan bireyi etkileyen, özellikle çocukluk çağında ve 5 yaşından küçük çocuklarda ağır seyreden akut, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. En tipik belirtisi boğulurcasına olan aralıksız öksürük nöbetleridir. Tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalıktır. 

Hastalık, teneffüs yoluyla bulaşmakta ilk devre belirtileri, burun akıntısı, gözde yaşarma, halsizlik, fazla yüksek olmayan ateş şeklinde hafifçe üst teneffüs yolu bulgularıdır.

Çok küçük bebeklerde ölüm sık görülmektedir.

Boğmaca Nasıl Bulaşır?

Boğmacaya bir bakteri niçin olmaktadır. Solunum yolu ile alınan bakteri, 7-10 günlük kuluçka devresi sonrası (yaklaşık 4-21 gün) hastalığa neden olmaktadır. Çok bulaşıcıdır. Boğazda yerleşir.  Hijyenik koşullara, yani temizlik kurallarına iyi uyulmadığında bulaşma olur ve sonrasında salgınlar yaşanır. Sosyo ekonomik düzeyi düşük toplumlarda, toplu yaşam alanlarında, kalabalık gruplar halinde yaşayanlarda, kifayetsiz ve fena beslenme koşullarında olaylarda artış olur. 

Boğmaca Hastalığı için Bulaştırıcılık Dönemi Nedir?

Bilinen tek kaynak insandır. Bakteri alındıktan 1-2 hafta sonra, korunmasız bireylerde rahatsızlık ortaya menfaat.

Boğmaca, muayyen bir coğrafi lokalizasyonda görülmemekte, tüm dünyada yaygındır. Mevsimsel bulaş özelliği olmamakla beraber son bahar aylarında daha çok görülebilir. 

Boğmaca Hastalığından Korunmak Neden Önemlidir? 

Boğmaca hastalığı, bütün dünyada yaygın görülen ve 3-4 yılda bir salgınlara yol açan bir hastalıktır. Çok küçük bebekleri tuttuğu ve hayatın erken safhasında bebek ölümlerine yol açmış olduğu iyi bilinmektedir. Hatalığın tanısı, bazen hafif geçirilen enfeksiyonlar sebebi ile zor olmakta ve gözden kaçabilmektedir. Yaygın salgınlara yol açabildiği için aileler ve çocuklar için ciddi bir halk sağlığı problemi olmakta ve maddi kayıplara yol açmaktadır.

Boğmaca’dan Korunma Yolları Nelerdir?

Hastalıktan korunmanın tek yolu aşılamadır. Son derece etkili bir aşısı bulunmaktadır. 1985 yılından beri, uygulanan etkin aşılama emekleri sayesinde olay sayısında mühim azalmalar olduğu gözlenmiştir. Aşı oranlarının düşük olduğu toplumlarda ve aşısız bireylerde hastalık görülmeye devam etmekte ve ölümlere niçin olmaktadır.

Boğmaca Hastalığının Tedavisi Nasıldır?

6 aylıktan minik bebeklerin kesinlikle hastaneye yatışı ve yoğun bakım tedavisi lamaları gerekmektedir. Bu süreçte antibiyotik kullanılmalıdır. Çünkü küçük bebeklerde rahatsızlık ağır seyreder. Solunum sıkıntısı ve beslenme güçlükleri görülür. Öksürük nöbetlerini hafifletmek amacıyla bazı olaylarda kortikostreroidlerin kullanması gerekebilir.

Boğmaca Aşısı Yan Etkileri Nelerdir?

-Nadiren aşı yerinde kızarıklık, şişme ve ağrı olabilir. Çocuklarda ağlama nöbetleri olabilir. Hafif ateş yükselmesi görülebilir.

-Nedeni saptanamayan ve ilerleyici santral sinir sistemi hastalığı yada bozukluğu olan bireylerde uygulanmaması önerilir. Aşının ilk uygulaması sonrası kasılma nöbetleri ortaya çıkması ve devasa yükseklikte ateş olması halinde uygulamalardan Boğmaca aşısı çıkarılarak devam edilmelidir.